Thursday, November 12, 2009

Pencinta Dunia Di Zaman Nabi

DI MADINAH pada zaman nabi, ada seorang fakir bernama Tsa'labah bin Hathib. Dia mempunyai seorang teman yang kaya raya. Temannya itu memiliki ladang dan kebun yang luas, juga unta dan kambing yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap hari makan enak dan pakaiannnya bagus-bagus. Tsa'labah ingin sekali menjadi orang kaya seperti temannya.

Dari hari ke hari ia terus berangan-angan jadi orang kaya. Suatu hari terlintas suatu fikiran dalam otaknya. Ia tersenyum. Ia menemukan cara bagaimana cepat kaya. Dengan semangat ia berangkat ke masjid untuk menemui Baginda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Dalam hati ia berkata:

"Aku akan menemui Baginda Nabi di masjid. Aku memohon kepada baginda mendoakan aku jadi orang kaya. Aku yakin baginda tidak akan menolak permohonanku, sebab baginda berakhlak mulia. Dan jika yang mendoakan adalah beliau, Allah pasti mengabulkannya".

Tsa'labah masuk ke masjid. Lalu solat berjemaah di belakang Rasulullah. Selesai solat, tanpa menunggu lama-lama, ia terus mendekati Rasulullah dan berkata :

"Duhai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku diberi harta yang melimpah ruah!"

Rasulullah memandangi Tsa'labah dan menjawab :

"Celaka kamu Tsa'labah! Harta sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada harta melimpah ruah yang tidak dapat kau syukuri!"

Rasulullah SAW katakan begitu kerana beliau merasa kasihan kepada Tsa'labah. Baliau mengerti betul bahawa harta itu bebannya berat. Orang kaya banyak memiliki kewajipan pada kaum fakir miskin. Orang kaya harus boleh mensyukuri kekayaannya. Dan kelak di akhirat pertanggungjawabannya tidaklah ringan.

Rasulullah SAW kasihan kepada Tsa'labah jikalau ia kaya dan memiliki harta yang melimpah namun tidak boleh mensyukurinya. Kasihan kalau sampai hartanya itu membuatnya lalai dan malas beribadah. Jika demikian keadaannya, Allah pasti akan marah pada Tsa'labah.

Lalu dengan bahasa yang lembut dan halus Rasulullah menasihati Tsa'labah agar qanaah dan menerima dengan lapang dada rezeki yang telah ada meskipun sedikit. Tsa'labah mendengar nasihat Rasulullah dengan saksama lalu pulang ke rumahnya.

Dalam perjalanan ia berfikir: "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia telah memberiku rezeki yang cukup untuk memberi makan aku dan keluargaku. Terima kasih Rasulullah SAW atas nasihatnya".

Tetapi...

Saat itu ia bertembung dengan sekolompok orang. Di tengah-tengah mereka ada temannya yang kaya itu. Orang kaya itu memakai pakaian yang indah dan mahal serta berjalan dengan penuh keyakinan. Penampilannya benar-benar menyihir Tsa'labah. Tak ayal lagi, berubahlah fikiran Tsa'labah. DAlam hait ia berkata dengan mantap: "Tidak... tidak... harta sangat penting! jika aku memiliki banyak harta aku akan menginfakkan di jalan Allah. Aku akan banyak sedekah. Aku boleh makan enak, memakai pakaian bagus dan aku akan jadi terkenal."

Pada harinya Tsa'labah berjalan tergesa-gesa ke masjid. Ia ingin segera berjumpa dengan Baginda Rasulullah SAW. Ia solat Subuh di barisan paling depan. Selesai solat, Tsa'labah kembali maji menghadap Rasulullah SAW dan berkata :

"Duhai Rasulullah SAW, doakanlah aku supaya Allah memberiku harta yang melimpah!".

Rasulullah diam sejenak, lalu kembali menasihati Tsa'labah. Namun Tsa'labah tidak mahu bersabar lagi. Mata hati, akal dan fikirannya telah dibutakan oleh harta. Ia meyakinkan pada Baginda Rasulullah SAW bahawa jika dia kaya,maka dia akan menunaikan segala kewajipannya. Ia akan bersedekah dan menginfakkan sebahagian harta. nya kepada fakir miskin dan yang memerlukan. Bahkan ia berjanji akan menginfakkan kekayaannya untuk pasukan Islam yang jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW tetap diam. Akhirnya Tsa'labah bersumpah :

"Demi Allah yang elah mengutusMu dengan benar, jika engkau mendoakan kepada allah, lalu melimpahkan harta yang melimpah kepadaku, pasti aku tunaikan segala kewajipanku!"

Seketika itu Baginda Rasulullah SAW terus mengangkat tangannya dan berdoa :

"Ya Allah berilah Tsa'labah harta!"

Mendengar doa itu, Tsa'labah gembira sekali. Lalu ia meminta diri dan pulang dengan langkah yang mantap. Selama dalam perjalanan menuju rumah ia terus tersenyum sendiri dan terus mengingat-ingat doa Rasulullah SAW.

Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan orang Badwi menggiring beberapa ekor kambing. Setelah banyak berbicara dengan orang Badwi itu dan tawar-menawar harga, kahirnya dia membeli kambing-kambing itu dengan dua puluh lima dirham. Ia bawa kambing itu ke rumahnya dan ia pelihara dengan baik.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kambing Tsa'labah beranak pinak dengan pesatnya. Dalam waktu beberapa bulan saja kambing itu sudah menjadi dua kali ganda dan terus bertambah. Perkembangan kambingnya bagaikan arnab. Terus berambah jumlahnya. Tsa'labah terpaksa membuat kandang yang lebih besar untuk dapat memuatkan seluruh kambingnya. Ia pun tingal berdekatan ternaknya.

Mula-mula ia masih aktif solat jemaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Namun lama kelamaan ia mulai melalaikan solat jemaah. Ia harus mengeluarkan kambing-kambingnya pada pagi hari sehingga tidak boleh solat Subuh bersama Nabi. Sebelum Zohor ia ke Madinah dan bileh melakukan Solat Zohor dan 'Asar. Petang hari ia sibuk membawa kambingnya ke kandangnya sehingga tidak boleh mendirikan solat Maghrib dan Isya' secara berjemaah.

Kambing milik Tsa'labah terus berkembang dan berkembang. Jumlahnya sampai mencapai ratusan. Terpaksa Tsa'labah membuat kandang baru di luar kota Madinah agar dekat dengan tempat pengembalan kambing. ia memutuskan untuk tinggal berdekatan dengan penternakannya. Kerana letih dan jauh, ia tidak boleh bersolat jemaah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Ia tidak lagi pergi ke Madinah kecuali pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat.

Lama kelamaan ia juga malas pergi solat Jumaat. Ia memilih solat bersendirian berdekatan kambing-kambingnya.

Beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW hendak mempersiapkan pasukan untuk berjihad di jalan Allah. baliau mengajak dan mendorong para sahabatnya untuk menyumbangkan harta-bendanya untuk pembuatan senjata dan bekalan pasukan perang Islam. Kaum muslimin yang memiliki harta berlumba-lumba menginfakkan hartanya. Semua menyumbang sesuai dengan kadar kemampuannya.

Pengumpulan infak dan sedekah itu terus berlangsung. Rasulullah SAW juga mengirim surat untuk penduduk kampung yang tinggal di sekitarnya. Termasuk mengirim surat untuk Tsa'labah. Seorang utusan Rasul menyampaikan surat itu pada Tsa'labah .Namun Tsa'labah menolak untuk memberikan infak. Ia bahkan marah malah berkata: "Tidak boleh! Ini adalah pajak yang dipaksakan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil hartaku secara zalim".

Tsa'labah lalu mengusir utusan Rasul itu dengan kasar. Utusan itu kembali ke Madinah dengan perasaan sedih dan hancur. Sebaik sahaja memasuki kota Madinah mereka melihat Rasulullah berjalan ke arah mereka dari jauh. Sebelum utusan itu menyampaikan apa yang terjadi Rasulullah SAW bersabda:

"Celaka kamu Tsa'labah! Celaka kamu Tsa'labah! Celaka kamu Tsa'labah!"

Lalu Malaikat Jibril turun membawa wahyu dan membacakan kepada Rasul bebrapa ayat dari Surah At-Taubah yang mensifati Tsa'labah sebagai orang munafik dan bakhil yang diancam dengan azab yang pedih.

Tsa'labah mengetahui khabar marahnya rasulullah SAW dan turunnya wahyu. Ia sangat ketakutan. Lalu ia datang ke Madinah sambil membawa sedekah kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak menerimanya. Tsa'labah semakin ketakutan. Ia menyesal atas apa yang dilakukannya. Ia berguling-guling dia tas tanah sebgai tanda penyesalan. Rasulullah hanya berkata :

"Ia balasan perbuatanmu Tsa'labah!"

Sampai sekarang kaum muslimin masih membaca kisah Tsa'labah ini dalam surah At-Taubah. di situ Tsa'labah disamakan dengan orang-orang munafik kerana cintanya pada dunia membuatnya berpaling dari janjinya kepada Rasulullah . Sungguh malang orang-orang kaya yang kikir dan tidak mahu bersyukur." Calakalah Tsalabah! celakalah orang-raong munafik!"

Oleh: Penulis Ayat-ayat Cinta

The moral of the story : Janganlah kita mengharapkan harta yang yang banyak. Beringatlah kita bahawa harta tidak menjamin syurga. Harta juga tidak menjaminkan kebahagiaan. HARTA BUKAN PENJAMIN KEBAHAGIAAN KEKELUARGAAN...

Tiada apa-apa pada diriku selain bekalan ilmu agama yang terdidik indah oleh ibu bapaku....

TAPI HENDAK DITERANGKAN DI SINI BAHAWA:

Hadis mengenai Tsa'labah

“Sedikit (harta) yang engkau tunaikan (kewajiban) syukurnya labih baik dari banyak (harta) yang engkau tidak sanggup menunaikan (kewajiban syukurnya)”

SANGAT LEMAH. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Maawardiy dan Ibnu Sakan dan Ibnu Syaahin dan lain-lain sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir di Tafsir-nya (2/374 di dalam menafsirkan ayat 75 & 75 surat At-Taubah) dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Al-Ishaabah fi Tamyiz Ash-Shahabah (juz 1 hal.198) dan Ibnu Abdil Barr di kitabnya Al-Isti’aab (juz 1 hal. 200-201), dari jalan Mu’aan bin Rifa’ah, dari Ali bin Yazid, dari Qashim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah (ia berkata) : Bahwa Tsa’labah bin Haathib Al-Anshariy pernah berkata : Ya Rasulullah, berdo’alah kepada Allah agar Ia memberikan rizki kepadaku berupa harta (yang banyak).

Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sedikit (harta) yang engkau tunaikan (kewajiban) syukurnya lebih baik dari banyak (harta) yang engkau tidak sanggup menunaikan (kewajiban syukurnya)”

Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang tentang do’a Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Tsa’labah agar memperoleh harta yang banyak. Yang pada akhirnya Tsa’labah tidak mau mengelurkan zakat. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 76. Dan di dalam hadits itu diterangkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai mati tidak mau menerima zakatnya Tsa’labah. Demikian juga Abu Bakar dan Umar dan dia mati pada zaman pemerintahan Utsman.

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Al-Ishaabah fi Tamyiz Ash-Shahaabah (juz 1 hal. 198) setelah meriwayatkan hadits diatas, “Jika sah hadits di atas, dan saya mengira bahwa hadits di atas tidak sah”.

Saya berkata ; Sanad hadits ini sangat dla’if, di dalamnya terdapat dua ‘illat (penyakit).

[1]. Mu’aan bin Rifa’ah As-Salaamiy, seorang rawi yang lemah/dla’if di dalam periwayatan hadits. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib-nya, “Layyinul hadits katsirul irsaal (orang yang lemah haditsnya dan sering memursalkan hadits)”.

[2]. Ali bin Yazid bin Abi Ziyad Al-Alhaaniy Abu Abdul Malik Ad-Dimasyqiy. Berkata Al-Hafidz di Taqrib-nya, “Dla’if” Berkata Bukhari, “Munkarul hadits”. Berkata An-Nasa’i, “Laisa bi tsiqatin (bukan orang yang tsiqah)”. Berkata Daruquthni, “Matruk”. Dn lain-lain [Mizanul I’tidal Juz 3 hal.161]

Saya berkata : Ditinjau dari jurusan matannya (isinya) hadits ini pun batil dari beberapa jurusan.

Pertama : Tsa’labah bin Haathib Al-Anshariy seorang Shahabat yang ikut di dalam perang Badar. Sedangkan orang yang ikut perang Badar telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan masuk neraka sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Al-Ishaabah fi Tamyiz Ash-Shahabah Juz 1 hal. 198 dengan menurunkan sebuah hadits shahih.

Kedua : Tidak dijumpai dari seorangpun Shahabat yang tamak terhadap dunia, kikir dan tidak mau mengeluarkan zakat sebagaimana riwayat di atas apalagi dari seorang Shahabat yang pernah ikut di dalam perang Badar.

Ketiga : Hadits dla’if di atas jelas-jelas telah menyalahi sirah (perjalanan) para Shahabat yang mulia yang telah mendapat keridlaan Rabbul Alamin

Keempat : Sebaliknya, mereka berlumba-lumba menginfakan harta-harta mereka fi sabilillah.

Kelima : Kebatilan dan kejanggalan hadits diatas akan bertambah jelas apabila kita melihat bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘tidak mau’ menerima taubatnya. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Menerima Taubat sebagaimana firman-Nya di banyak ayat di dalam Al-Qur’an. Demikian juga sabda-sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallm yang suci yang menjelaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Menerima Taubat hamba-hamba-Nya yang berdosa hatta si kafir dan si musyrik dan munafiq. Mimbaabil aula (lebih utama lagi) dari seorang muslim yang berdosa hatta dosa yang paling besar yaitu syirik kalau dia bertaubat sebelum matinya, niscaya dia dapati bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Menerima Taubat.

About The Author
Michi, that's my nickname. Im just an ordinary blogger. Searching for Mardhatillah. I'm hoping something. For those who knew me already, they will know what I looking for. Pray for my strenght and my success. I want to fly without wings... And I really what I think... (^_^) LuKLuK BaiDoa
Share This
Subscribe Here

1 comments:

iqbalsyarie on November 12, 2009 at 5:56 PM said...

Salam.Jadi kesimpulan daripada kisah ini ialah bersyukur dgn harta yg sedikit.kan?

Ada kisah yg hampir sama di zaman Nabi Musa A.S(kisah israeliat).seseorg minta Nabi Musa A.S mendoakan agar dia menjadi kaya.Lalu Allah balas dgn menyuruh lelaki itu bersyukur dgn hartanya yg sedikit.Lalu org miskin tu mengeluh dan terus Allah murka dan datangkan angin yg menerbangkan semua pakain yg ada di badannya...

 

Challenge Me!

Promote This Blog

Visitors

...::Lukluk Baidoa::..