Thursday, April 22, 2010

Hari-hari Bahagia أحلى الأيام

Aku, anugerah Ilahi sebagai gurumu,

Berpenat, berjerih mendidik dirimu,

Kuabdikan diri sebagai hamba Pencipta,

Hanya kepada-Nya kumartabatkan ilmu.

.

Beberapa ketika kita bersemuka,

Riak mukamu penuh sengsara,

Mengejar harapan si orang tua,

Adik beradik, nusa dan bangsa.

.

Kumampu tersenyum dengan gelak tawamu,

Sedetik berlalu berpisah jua,

Kau kan pergi meninggalkan kita,

Membawa segulung harapan bangsa,

Menyuluh diri, tonggak intelektual.

.

Hidupmu merata meneruskan perjalanan,

Ku tak ingin kau lemah dan terpinggir,

Di alam buana penuh pancaroba.

Jadikan azimat kalam Ilahi, hadis baginda;

Lukisan hati gurumu. Itu semua panduan kehidupan,

Hidupmu pasti tidak terbuang hina.

.

Ketika kau gembira, gurumu berbangga,

Ketika susahmu, ingatkan saat bahagia;

Waktu kanak-kanak dan juga remaja,

Mekar mewangi di taman sanubari.

.

Ingatlah kita pernah bersama di UDM itu,

mencari pelita menerangi kejahilan dan kerakusan nafsu,

Memahami kalam Ilahi, dan sabda junjungan;

Dalam lorek-lorek dan gurindam keindahan kata,

Menusuk di jiwa, luhur di mata.

.

Kau tetap pergi jua,

Biarlah melakar sejarah pula,

Orang tertanya siapa gurunya.

Jangan terpendam di lautan dunia,

Tersisih dalam masyarakat manusia,

Asyik berhijrah merata-rata.

.

Sebarkan ilmuku ke mana-mana,

Nescaya ada yang inginkannya,

Biarlah abadi seadanya ia,

Tahun bersilih gantimu tiada.

.

Ku kan tersisih dimamah usia,

Terpinggir di tepi gelombang masa,

Doamu saja pengubat duka,

Basahkan lidahmu berdoa hendaknya,

Untuk gurumu yang tak seberapa,

Yang melata di mana-mana,

Pasti Allah akan mendengarnya.

.

Bacalah dengan lukisan balaghahmu,

Hidup tak indah tanpa kata-kata,

Budi yang baik dikenang jua,

Kata yang luhur menyegar minda,

Walau tercalar dalam bencana.

.

Bacalah dengan bahasa hatimu,

Coretan kemesraan guru-gurumu,

Kehidupanmu mengajar erti segalanya,

Tashbih, istiarah, kinayah pasti ada,

Di sebalik tabir putaran dunia.

.

Ku tetap gurumu,

Biarpun hatimu memberontak dengan terluka,

Tugas yang diberi memenatkan diri,

Tanpa kau duga, kau akan dewasa,

Kedewasaan itu merubah tanggapan semua.

.

Tak semua yang indah mendatangkan kebahagiaan,

Tabir kehidupan merubah segalanya,

Tiada yang indah selain kata-kata,

Meresap ke jiwa selama-lamanya,

Mekar berkembang takkan layu,

Selagi mentari masih menyinar......

.

.

Wahdah Habibi

23-03-2007

UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA

.

------------------------------------------

Thursday, April 15, 2010

Akhlak dalam Surah An-Nisa ayat 58 - 62

PENGENALAN

Post ini membincangkan mengenai Surah An-nisa ayat 58 hingga 62.Antara akhlak yang terdapat dalam surah ini adalah tanggungjawab menunaikan amanah kepada ahlinya.Maka disini,kita dapat melihat tanggungjawab perintah atau penguasa menjalankan amanah dengan adil dan saksama berpandukan kepada Al-quran dan Al-Sunnah.Selain itu,kebijaksanaan pemimpin juga adalah seiring dengan menggunakan konsep musyawarah apabila terjadinya perselisihan dan perlulah kembali kepada dua sumber yang utama tersebut,Al-Quran dan Al-Sunnah.

Selain kita taat kepada ulul Amri maka kita hendaklah taat kepada Allah dan Rasul kerana ia adalah dasar utama ketaatan kita terhadap allah dan rasul maka selepas itu, barulah taat kepada ulul amri.Untuk membangunkan sesebuah masyarakat yang madani bagi sesuatu pemerintahan hendaklah berlandaskan kepada Al-quran dan Al-sunnah.Akhlak para ulul Amri juga perlulah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul iaitu mementingkan keadilan dan kebenaran.

Manakala ayat yang seterusnya Rasullah saw menerangkan celaan keatas orang yang beriman separuh-separuh.maksudnya disini,mereka mengaku beriman kepada allah dan rasul serta telah mengaku dirinya islam tetapi mereka percaya kepada taghut yakni syaitan.Hal ini adalah bercanggah dengan hukum allah dan sesungguhnya allah telah memberikan kerosakan terhadap orang yang ingkar terhadap hukum allah.Sesungguhnya allah mengecam bagi mereka yang berhakimkan taghut.Maka apabila mereka telah menyesal barulah mereka insaf dan ingin mencari perdamaian.Pada mulanya Nabi tidak mengendahkan permintaan mereka yang inginkan perdamaian kerana ingin memberi mereka sedikit pengajaran dan kesedaran terhadap kesilapan yang mereka lakukan bahawa ia bukanlah perkara yang kecil(taghut).Hendaklah kita taat kepada allah dengan sebetul-betulnya taat bukannya bercampur aduk dengan perkara taghut yang membawa kesesatan.Sesungguhnya beriman dengan erti kata yang sebenarnya adalah taat kepada allah secara mutlaknya bukan selainnya.

.

SURAH AL-NISA AYAT 58-59

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

60. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut[312], padahal mereka Telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.

61. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah Telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

62. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".

.

TAFSIRU 'L-MUFRADAT

1) الأمانة : Sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan hafiz (orang yang menjaga) , amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang memenuhi) ; sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut pengkhianat.

2) العدل : Menyampaikan hak kepada pemiliknya melalui jalan terdekat.

3) التأويل : Menerangkan kesudahan dan akibat.

4) الذعم : Pada asalnya beerti perkataan , baik benar mahupun batil, kemudian ianya banyak digunakan dalam erti ‘dusta’ .

5) الطاغوت : Keaniayaaan yang banyak. Yang selalu memusuhi nabi dan kaum muslimin dan ada yang mengatakan abu Barzah seorang tukang tenung di masa nabi. Termasuk thaghut juga:

1. orang yang menetapkan hukum menurut hawa nafsu.

2. berhala-berhala.

6) ضلالا بعيدا : Jauh dari yang hak, kerana ia tidak menggunakan jalan untuk menuju kepada yang hak itu.

7) صدودا : Sengaja berpaling dari menerima keputusan Allah.

8) إحسنا : Kebaikan dalam bermuamalat bagi orang-orang yang bersengketa.

9) توفيقا : Perdamaian dengan musuh dan bersatu dengan musuh.

.

TAFSIRAN AYAT

Pengertian Secara Ijmali

Dalam Surah An-nisa' ayat 58-59 Allah taala telah memerintahkan kaum muslimin supaya melakukan amalan-amalan yang baik iaitu kewajipan menunaikan amanah dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil.Hal ini menerangkan mengenai sistem asasi pemerintahan berdasarkan syariat Allah taala.Di samping itu,Allah mewajibkan kepada mereka supaya taat kepada Allah,rasul dan ulul amri.Manakala taat kepada Ulul Amri berlandaskan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah.

TANGGUNGJAWAB MENUNAIKAN AMANAH

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan segala amanah (dan tanggungjawab) kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka hendaklah kamu mengadili mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

Perintah Kewajipan Menunaikan tanggungjawab Amanah kepada orang yang berhak:

Kaum muslimin dipertanggungjawabkan untuk menunaikan amanah-amanah dan tanggungjawab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah satu bentuk kepercayaan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dan amanah itu mempunyai pelbagai bentuk. Amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, amanah bermuamalah dengan orang lain, amanah terhadap pemerintah dan terhadap rakyat, amanah menjaga dan mendidik kanak-kanak, amanah menjaga kehormatan kelompok muslimin dan sebagainya.

Allah Taala telah meninggikan kedudukan sifat amanah berdasarkan hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ضيعت الأمانة فالنتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فالنتظر الساعة

Apabila engkau menghilangkan sifat amanah, maka tunggulah hari pembalasan. Bagaimana hilangnya sifat amanah tersebut? Rasulullah menjawab : Apabila perkara yang diamanahkan itu diletakkan bukan pada orang yang berhak, maka tunggulah hari pembalasan.

.

PEMIMPIN HENDAKLAH BERLAKU ADIL KEPADA RAKYATNYA

Keadilan merupakan satu aspek utama dalam membina satu pemerintahan yang sistematik. keadilan di sini bermaksud pemimpin menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui RasulNya. Keadilan itu merangkumi kepada seluruh manusia bukan hanya kepada orang-orang Islam sahaja dan bukan pula keadilan kepada ahlul kitab sahaja malah keadilan adalah hak setiap manusia dengan sikapnya sebagai 'insan' kerana sifat ini sahaja yang mewujudkan hak keadilan dalam sistem hidup Rabbani. Inilah asas kehakiman di dalam Islam sebagaimana amanah - dengan segala pengertiannya - menjadi asas kehidupan di dalam kehidupan Islam.

Kemudian, Allah menerangkan kebaikan keadilan dan menunaikan amanah berdasarkan ayat:

Perintah menunaikan amanah dan bersikap adil merupakan peringatan dan bimbingan dari Allah Taala dan itulah sebaik-baik pengajaran dan bimbingan.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui adakah kamu menjalankan tanggungjawab dengan adil dan Allah maha melihat adakah kamu menjalankan tanggungjawab menunaikan amanah:

Ungkapan perkataan 'Allah dan menjadi isim kepada 'ان' dan menjadikan 'نعم ما' نعما' dan segala hubungannya sebagai khobar selepas dibuang khobar untuk menyarankan hubungan yang amat rapat di antara Allah dan pengajaran yang diberikan.

KETAATAN TERHADAP PERATURAN ALLAH, RASUL SERTA ULUL AMRI

Syarat keimanan dan ta'rif keislaman dalam masa ia menjelaskan sistem asasi kelompok muslimin, berdasarkan kehakiman dan sumber kekuasaan dan semuanya itu adalah bermula dan berakhir pada titik dasar menerima segala undang-undang dan peraturan dari Allah Yang Maha Esa sahaja. Peraturan yang tinggi adalah peraturan Allah Taala dan inilah yang wajib ditaati kemudian barulah taat kepada Rasul dan Ulul Amri. Hal ini menunjukkan orang-orang yang beriman wajib mentaati Allah kerana Allahlah yang memberi hak dan kuasa mengaturkan syariat manakala taat kepada Rasul pula merupakan perkara kedua kerana baginda membawa syariat dari Allah. Rasul berperanan menjelaskan perkara syariat kepada manusia.

Seterusnya perintah Taat kepada Ulul Amri (Pemerintah)

Ulil Amri mengikut pendapat ulama tafsir mempunyai dua golongan iaitu golongan pemerintah di negara Islam dan ulama. Ketaatan kepada ulil amri bukanlah satu ketaatan yang mutlak tetapi apa yang dimaksudkan di sini ialah ulil amri itu menjadi tempat rujukan ketika berselisih pendapat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan ulul amri itu perlulah kembali kepada dua sumber yang utama iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.

Sekiranya Terdapat Perselisihan dalam sesuatu masalah,hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.

Rujukkanlah kepada nas-nas yang boleh dipadan atau yang disesuaikan dengannya secara tidak langsung dan andainya didapati nas-nas yang seperti itu maka rujukkanlah kepada dasar-dasar kulli ataupun / semesta yang umum bukannya dasar-dasar yang tidak diketahui dan menyesatkan akal manusia. Ketaatan kepada Allah, Rasul serta Ulul Amri merupakan kewajipan kepada kaum muslimin dan segala persoalan yang dipertikaikan itu wajiblah berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini menjadi syarat keimanan kepada Allah dan Hari Akhirat.

Kebaikan mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada allah dan rasulnya adalah sebaik-baik perkara berdasarkan ayat:

Mematuhi peraturan Allah yakni menunaikan amanah dan berlaku adil bukan sahaja membawa keredhaan Allah dan menghasilkan pahala diakhirat,tetapi ia juga menghasilkan kebaikan di dunia dan memberikan kesudahan yang baik bagi individu dan kelompok di dalam kehidupan di dunia ini.

Tafsiran Ijmali

Manakala ayat 60-62 adalah berkaitan mengenai Sikap orang munafik dan orang-orang yang yang berpenyakit didalam hatinya iaitu mereka tidak mahu taat kepada Allah dan rasul bahkan percaya dan mahu mengikut keputusan daripada taghut yakni syaitan.Disamping itu juga,ayat seterusnya menerangkan ancaman dan amaran terhadap perkara yang mereka lakukan itu iaitu menyeleweng dari peraturan atau syariat allah dan rasul.

.

Sikap Orang-Orang Munafik yang tidak mahu beriman kepada Allah dan rasulnya malah mengikut Taghut

60." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada wahyu yang telah diturunkan Allah kepada engkau dan kepada wahyu yang telah diturunkannya sebelum engkau,sedangkan mereka masih ingin berhakimkan taghut meskipun mereka telah diperintah supaya mengingkarkannya?Syaitan memang bermaksud untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh."

Mendakwa Beriman Kepada Allah Dan Rasul,Walhal percaya dan mengikut kepada taghut. Perkara ini menunjukkan tanda-tanda munafik:

Terdapat sekumpulan manusia yang mendakwa mereka beriman akan tetapi pada waktu yang sama, mereka berdolak dalih dengan dakwaan mereka. Mereka mengatakan mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah tetapi kemudiannya mereka tidak menerima wahyu tersebut setelah menetapkan bahawa mereka menerima peraturan, hukum-hakam dan ajaran Taghut yang zalim. Taghut ini mendakwa dia memiliki salah satu ciri uluhiyyah tetapi mereka tidak tunduk kepada neraca uluhiyyah yang betul. Mereka berbuat begini bukan sebab jahil tetapi kerana kehendak mereka sendiri.

.

Perintah Allah supaya mengingkari perkara Taghut tersebut tetapi tetap berdegil mahu mengikut taghut dengan sengaja dan mempunyai tujuan bukan disebabkan kerana kejahilan mereka:

Perbuatan mereka bukanlah kerana kejahilan ataupun sangkaan tetapi mereka lakukan dengan sengaja dengan qasad dan niat.Sebab itulah,dakwaan mereka yang mengaku beriman ini adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur malah yang sebenarnya Syaitan mahu membawa mereka kepada kesesatan yang tiada harapan untuk kembali ke pangkal jalan.

Allah memberikan peringatan dan pengajaran bahawa berhakimkan kepada taghut (syaitan)membawa kepada kesesatan yang nyata dan tiada harapan untuk kembali ke pangkal jalan berdasarkan ayat:

Inilah sebab sebenar yang tersembunyi disebalik kemahuan mereka hendak berhakimkan taghut.Inilah motif yang menyebabkan mereka terkeluar dari batas keimanan.Inilah motif yang didedahkan oleh Allah kepada mereka supaya mereka sedar dan pulang ke pangkal jalan.

Seterusnya ayat ini menjelaskan keadaan mereka apabila mereka diseru supaya mengikut perintah yang telah telah diturunkan sebelumnya kerana mereka mendakwa beriman kepadaNya:

61.“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah kamu mematuhi perintah yang telah diturunkan Allah dan apa yang telah diputuskan oleh rasul nescaya engkau dapati orang-orang Munafiqin berpaling darimu dengan penuh angkuh.”

.

Kaum Munafik Menghalangi Manusia Untuk Berhakimkan Kepada Rasullah S.A.W

Ayat ini menguatkan apa yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya,iaitu betapa munafiqnya mereka yang tidak suka kepada hukum Allah dan hukum rasul-Nya,tetapi mereka suka kepada hukum taghut dan para pengikut hawa nafsu.Seterusnya ayat ini menunjukkan bahawa orang yang berpaling dengan sengaja dari hukum Allah,lebih-lebih lagi setelah hukum itu diserukan dan diingatkan kepada mereka,mereka adalah orang munafik yang pengakuan dan keislamannya tidak dapat dibenarkan.

Seterusnya ayat ini menjelaskan Pembalasan atau Akibat Apabila tidak berpegang atau berpaling dari hukum/syariat allah

62. “Oleh itu bagaimana nanti jika mereka ditimpa muslihat kerana perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: Demi Allah, tiadalah kami kehendaki melainkan hanya kebaikan dan penyesuaian.”

Kemudian, bagaimanakah keadaan mereka apabila Allah menjadikan kamu tahu bahwa mereka berpaling dari hukum Allah dan tidak suka menghakimimu; apabila nampak, bahawa perbuatan mereka mendustakan dakwaa; bahawa keadaan yang mereka pilih, bahawa mereka berhakim kepada selain Rasul itu tidak akan kekal; bahawa mereka hampir ditimpa musibah kerana perbuatan-perbuatan ini dan sebangsanya yang telah mereka lakukan; kemudian mereka terpaksa kembali kepadamu agara kamu menghilangkan musibah itu dari mereka; dan megemukakan dalih bahawa mereka berhakim kepada selain Rasul itu tidak lain kerana mengkhendaki kebaikan di dalam mu'amalah dan tercapainya kesepakatan antara mereka dengan musuh-musuhnya dengan jalan pendamaian atau dengan memadukan manfaat antara kedua pihak yang bersengketa lalu untuk itu mereka bersumpah dengan nama Allah, padahal mereka menipu.

Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang berat atas apa yang telah mereka lakukan dan bahawa mereka akan menyesal ketika penyesalan tidak berguna lagi bagi mereka, serta akan mengajukan alasan ketika tidak berguna lagi alasan bagi mereka.

.

PENGAJARAN AYAT

1. Setiap manusia mahupun orang muslim ataupun bukan muslim hendaklah bersikap amanah dan bersikap adil

2. Janganlah bersikap angkuh dimuka bumi ini dengan menyembah selain daripada Allah S.W.T

3. Hendaklah taat kepada pencipta kita iaitu Allah S.W.T. kerana kita adalah makhluk ciptaan-Nya

4. Hendaklah taat kepada pemerintah iaitu ulil amri kerana mereka bertanggungjawab besar dalam menjaga kebajikan kita sebagai rakyatnya.

5. Orang-orang yang munafik tidak akan diberi muka oleh Allah pada dari akhirat kelak atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka dengan demikian, kita perlu sentiasa menyedari kesilapan kita dan bertaubat serta berazam tidak melakukan hal tersebut pada masa akan datang serta berusaha menjauhi bisikan syaitan laknatullah yang sentiasa mendorong kita melakukan kejahatan.

.

RUJUKAN

1) Muhammad Fuad Abdul Baqi (2001), Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran al-Karim, DarulHadith : Kaherah.

2) Imam Raghib Al-Asfahani(1992), Mu’jam Mufradat Alfaz Al-Quran, Darul Qalam Damsyik : Safwan Adnan Dawwari.

3) Said Kutub (t.t), Fi Zilalil Quran, Darus Syuruq : TTP

4) Ahmad Mustofa Al-Maraghi (t.t), Tafsir Al-Maraghi, Syarikat Maktabah Matba'ah Mustofa Al-Babi Al-Halabi : Mesir)

5) www.altafsir.com (3/2/2010)

Tuesday, April 13, 2010

Asbab nuzul Surah Al-Ahzab (Bab pertama) أسباب نزول سورة الأحزاب - الباب الأول

الباب الأول

مفهوم أسباب النزول

.

١۰١ الفصل الأول : تعريف أسباب النزول .

.

١۰١۰١ أسباب النزول لغة .

.

أ- معنى الأسباب في اللغة

.

للأسباب في لغة معنيان:

الأول : الحبل وما يتوصل به إلى غيره ، وجمعه

أسباب . فالسبب بمعنى الرابط سواء أكان الرابط ماديا أم معنويا .

الثاني : القطع واشتق منه الشتم .

.

وقد استعمل القرأن الكريم لفظ ( سبب ) وجمعه أسباب بالمعنى الأولى . قال تعالى : ( إنا مكنا له في الأرض وءاتيناه من كل شيء سببا ) . قال الزمخشري في الكشاف : ( من كل شيء ) أي من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه . ( سببا ) : طريقا موصلا إليه . والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو الة . وقال تعالى : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) . قال الزمخشري : ( الأسباب ) : الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد من الأنساب والمحاب والأتباع والاستباع كقوله : ( لقد تقطع بينكم ) .

ب- معنى النزول في اللغة .

أما النزول فهو هبوط الشيء ووقوعه ، والحلول ، ونزل من علو إلى سفل . والنزل : ما يعد للنازل من الزاد أو المكان . قال تعالى : (فلهم جنات المأوى نزلا ) . ويعبر بالنازلة عن الشدة . والنزول في هذا المركب الإضافي محلى بالألف واللام فيفيد العهد أي القرأن المعهود نزوله . وعليه يكون معنى المركب الإضافي هو ما يتوصل به إلى معرفة نزول القرأن .

.

١۰١۰٢ أسباب النزول في الإصطلاح

الناظر في تعريفات أسباب التنزيل القدامى والمعاصرين يجدها متقاربة وتجمع على أمرين :

الأول : وقوع حادثة أو سؤال . وعناصر الحدث هي ، زمان ومكان وأشخاص وموضوع .

الثاني : نزول شيء من القرآن بشأن تلك الحادثة أو السؤال متزامنا مع وقوع الحدث أو السؤال .

وبعد فيكون المعنى المختار الأسباب التنزيل هو : الأحداث المعينة التي وقعت ، والأسئلة والاستفتاءات المحددة التي وجهت لرسول الله صلى عليه وسلم ، ونزل بشأنها قرآن متزامنا مع جريان الحدث أو السؤال .

.

١۰٢ الفصل الثاني : الحكمة والفوائد من أسباب النزول

.

١۰٢۰١ الحكمة من أسباب النزول

معرفة وجه ما ينطوي عليه تشريع الحكم على التعيين لما فيه نفع المؤمنين وغير المؤمنين ، فالمؤمن يزداد إيماناً على إيمانه لما شاهده وعرف سبب نزوله ، والكافر إن كان منصفاً يبهره صدق هذه الرسالة الإلهية فيكون سبباً لإسلامه ، لأن ما نزل بسبب من الأسباب إنما يدل على عظمة المُنزل وصدق المُنزَل عليه .

.

١۰٢۰٢ فوائد من أسباب النزول

أ‌- فوائد

أ- الاستعانة على فهم الآية وتفسيرها وإزالة الإشكال عنها ، لما هو معلوم من الارتباط بين السبب والمسبب .

قال الواحدي : لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها .قال ابن دقيق العيد : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن .

قال ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب . وقد أشكل على مروان بن الحكم قوله تعالى: {لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا...} [آل عمران :١۸۸]. وقال : لئن كان كل امرىء فرح بما أُوتي ، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً ، لنعذبنَّ أجمعون ، حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ، فكتموه إياه ، وأخبروه بغيره ، وأَرَوْه أنهم أخبروه بما سألهم عنه ، واستحمدوا بذلك إليه . ب- أن لفظ الآية يكون عاماً ، ويقوم الدليل على تخصيصه ، فإذا عُرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته . جـ- دفع توهم الحصر ، قال الإمام الشافعي ما معناه في قوله تعالى : {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...} [الأنعام :١٤٥ ] : إن الكفار لما حرموا ما أحل الله ، وأحلوا ما حرم الله ، وكانوا على المضادة - أي تصرفهم بقصد المخالفة - جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه. د- معرفة اسم النازل فيه الآية، وتعيين المبهم فيه.

ب‌- معرفة أسباب النزول ومكانته في التفسير أسباب النزول هو علم يبحث فيه عن أسباب نزول آية أو سورة ، ووقتها ومكانها وغير ذلك ، فهو فرع من فروع علم التفسير ، والغرض منه ضبط تلك الأمور ، وفائدته معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ، وتخصيص الحكم به ، عند من يرى العبرة بخصوص السبب ، وأن اللفظ قد يكزن عاما ويقوم الدليل على تخصيصه ، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عداه ، ومن فوائده فهم معاني القرآن ، فهو يعين على فهم القرآن الكريم ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب .6

مما تقدم من أقوال العلماء ندرك أن لأسباب التنزيل فوائد جمة ، وأن لها مكانة مميزة في التفسير ، ومن واقع أسباب التنزيل ندرك أن الظروف والملابسات والمكان والزمان والناس والأسئلة التي جاءت الاية أو الأيات أو السورة لتعطي حكمها عليها هي التي تساعدنا على فهم النص القراني بكل أبعاده فهما صحيحا . فهي أوضح سبيل وأقصرها لفهم معاني بعض الأيات ، ومن فوائدها أنها تعين على معرفة الزمان والمكان الذي نزلت فيه الأية فنميز المكي من المداني ، ويفصل الخطاب في دعوى النسخ حيث يعرف المتقدم من المتأخلر .7

.

لما كان سبب النزول أمراً واقعاً نزلت بشأنه الآية ، كان من البَدَهي ألا يدخل العلم بهذه الأسباب في دائرة الرأي والاجتهاد، لهذا قال الإمام الواحدي : ولا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها . 8 ج- كيفية معرفة أسباب النزول

ومن هنا نفهم تشدد السلف في البحث عن أسباب النزول ، حتى قال الإمام محمد بن سيرين : سألت عَبيدَةَ عن آية من القرآن ، فقال : اتق الله وقل سدادا ً، ذهَب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن .9

وقد اتفق علماء الحديث على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول لأن أسباب النزول غير خاضعة للاجتهاد فيكون قول الصحابي حكمه الرفع ، أما ما يرويه التابعون من أسباب النزول ، فهو مرفوع أيضا ً، لكنه مرسل، لعدم ذكر الصحابي .10

لكن ينبغي الحذر والتيقظ ، فلا نخلط بأسباب النزول ما ليس منها ، فقد يقع على لسانهم قولهم : نزلت هذا الآية في كذا ويكون المراد موضوع الآية ، أو ما دلت عليه من الحكم .

معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن . والدليل على ذلك أمران : أحدهما : أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القآن ، فضلا عن معرفة مقاصج كلام العرب ؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال : حال الخطاب من جهة نفس الخطاب ، او المخاطب أو المخاطب ، او الجميع ، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين ، وبحسب مخاطبين ، وبحسب غير ذلك ، كالاستفهام : لفظه واحد ويدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك ، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها . ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة ، وعمدتها مقتضيات الأصول ، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول ، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة ، فات فهم الكلام جملة ، أو فهم شيء منه ، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط ، فهي من المات في فهم الكتاب بلا بد ، ومعنى معرفة السبب : هو معرفة مقتضى الحال . 11

أما طريقة معرفته فالعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو عن الصحابي فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا له حكم الرفع .12 د- طريقة معرفة أسبلب النزول

١۰٣ الفصل الثالث : أقسام أسباب النزول

وإن أسباب النزول التي صحت أسانيدها وجدت خمسة أقسام. الأول : قسم هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها علمه ؛ فلا بد للمفسر من البحث عنه ، وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قوله تعالى : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) (سورة المجادلة : ١) ، ومنه ما اقتضاه حال خاص نحو : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) (سورة البقرة : ١۰٤) .

الثاني : قسم هو حوادث تسببت عليها تشريعات الأحكام ، وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ، ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد ، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها ؛ مثل حديث عويمر الجلاني الذي نزلت فيه ىية اللعان ، ومثل حديث كعب بن عجرة التي نزلت فيه آية : (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام...الآية ) (سورة البقرة :١٩٦) ، فقد قال كعب : هي لي خاصة ولكم عامة . وهذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة في فهم معنى الآية ، وتمثيلا لحكمها ، ولا يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة ، إذ قد اتفق العلماء ، أو كادوا ؛ على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخصص ، واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكزن خاصا .

الثالث : قسم هو حوادث تكثر أمثالها ولا تختص بشخص واحد ، فنزل الآية لإعلانها وبيان أحكامها ، فكثيرا ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا ، وهم يريدون أن من الاحوال التي تشير إليها تلك الحالة الخاصة ، فكأنهم يريدون التمثيل . ففي كتاب الإيمان من صحيح البخاري ، أن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من حلف على يمين صبريقتطع بها مال امرئ لقي الله وهي عليه غضبان ) ، فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ..) الآية (سورة آل عمران : ٧٧) ، فدخل الشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا ، قال : فيّ أنزلت ؛ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي... إلخ . فابن مسعود جعل الآية عامة ؛ لأنه جعلها تصديقا للحديث العام ، والأشعث بن قيس ظنها خاصة به ، إذ قال : فيّ أنزلت ، بصيغة الحصر. وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض المفسرين ، مع أن القاعدة عند الأصوليين في ذلك ؛ أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ثم لا فائدة في فائدة في ذكره على أن ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة ؛ لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات.

الرابع : قسم هو حوادث حدثت ، وفي القرآن آيات تناسب معانيها ، سابقة أو لا حقة ، فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات ، مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية ، ويدل هذا النوع على وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول ، كما هو مبسوط في المسألة الخامسة من بحث أسباب النزول من الاتقان للسيوطي ، فارجع إليه ففيه أمثلة كثيرة . وقد ذكر السيوطي في الاتقان عن الزركشي : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا ؛ فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها .

الخامس : قسم يبين مجملات ويدفع متشابهات ، مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون ) ( سورة المائدة :٤٤) ، فإذا ظن أحد أن - من - هنا للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كفرا ، ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى ، علم لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم . وكذلك حديث عبد الله بن مسعود ، قال : لما نزل قوله تعالى : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) ( سورة الأنعام : ۸۲) ، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : أينا لم يلبس إيمانهم بظلم ، ظنوا أن الظلم هو المعصية ، فقال رسول الله إنه ليس بذلك ألا تسمع قول لقمان لابنه : (إن الشرك لظلم عظيم) (سورة لقمان : ۱۳).13

١۰٤ الفصل الرابع : صيغة سبب النزول

أ- تكون نصحاً صريحاً في السببية إذا صرح الراوي بالسبب بأن يقول : سبب نزول هذه الآية كذا ، أو يأتي الراوي بفاء التعقيب بعد ذكر الحادثة ، بأن يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ، فنزلت الآية . ب- تكون محتملة للسببية إذا قال الراوي : أحسب هذه الآية نزلت في كذا ، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا ، مثال ذلك ما حدث للزبير والأنصاري ونزاعهما في سقي الماء ، وتشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ فيهما حكم الله ، فكأن الأنصاري لم يعجبه هذه الحكم ، فنزل قوله تعالى : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [ النساء :٦٥ ]. فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك .14

١۰٥ الفصل الخامس : اختلاف روايات أسباب النزول

لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل ، كان لا بد أن يعرض لها ما يعرض للرواية من صحة وضعف ، واتصال وانقطاع ، غير أنا هنا على ظاهره هامة يحتاج الدارس إليها وهي اختلاف روايات أسباب النزول وتعددها ، وذلك لأسباب يمكن تلخيص مهماتها فيما يلي:

وضعف الراوي يسبب له الغلط في الرواية ، فإذا خالفت روايته المقبولين ، كانت روايته مردودة . ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [ البقرة : ١١٥] . فقد ثبت أنها في صلاة التطوع للراكب المسافر على الدابة . أخرج مسلم عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت : {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . وأخرج الترمذي وضعّفه : أنها في صلاة من خفيت عليه القبلة فاجتهد فأخطأ القبلة ، فإن صلاته صحيحة . فالمعوّل عليه هنا في سبب النزول الأول لصحته . ١۰٥۰١ ضعف الرواة

١۰٥۰٢ تعدد الأسباب والمُنَزَّل واحد وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة ، فتنزل الآية لأجلها كلها ، وذلك واقع في مواضيع متعددة من القرآن ، والعمدة في ذلك على صحة الروايات ، فإذا صحت الروايات بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما يدل على تباعدها كان ذلك دليلاً على أن الكل سبب لنزول الآية والآيات . مثال ذلك: آيات اللعان : فقد أخرج البخاري : أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ..} [النور: ٦]. وفي الصحيحين : أنها نزلت في عويمر العجلاني وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً…فقال صلى الله عليه وسلم : "إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك القرآن". وظاهر الحديثين الاختلاف، وكلاهما صحيح . فأجاب الإمام النووي : بأن أول من وقع له ذلك هلال ، وصادف مجيىء عويمر أيضاً ، فنزلت في شأنهما معاً .

١۰٥۰۳ أن يتعدد نزول النص لتعدد الأسباب قال الإمام الزركشي : وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه ، وتذكيراً به عند حدوث سببه خوف نسيانه … ولذلك أمثلة ، منها :

ما ثبت في الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: {ويسألونك عن الروح} أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة ، ومعلوم أن هذه الآية في سورة " سبحان " - أي الإسراء وهي مكية بالاتفاق ، فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكة ، وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك ، فأنزل الله الجواب ، كما سبق بيانه .

ولا يقال : كيف يتعدد النزول بالآية الواحدة، وهو تحصيل حاصل؟ فالجواب : أن لذلك فائدة جليلة ، والحكمة من هذا - كما قال الزركشي - أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية ، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدي تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيراً لهم بها ، وبأنها تتضمن هذه .

١۰٥۰٤ تعدد النزول مع وحدة السبب ١- قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد ومن ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل الله {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [ آل عمران : ١٩٥ ] . ٢- عن أم سلمة قالت : يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ، فأنزلت: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب : ٣٥] . ٣- عن أم سلمة أنها قالت : تغزوا الرجال ولا تغزوا النساء ، وإنما لنا نصف الميراث ، فأنزل الله: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [ النساء : ۳٢ ]

١۰٥۰٥ تقدم نزول الآية على الحكم ١- المثال الأول : قوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى : ١٤] استدل بها على زكاة الفطر ، والآية مكية ، وزكاة الفطر في رمضان ، ولم يكن في مكة عيد ولا زكاة . ٢- المثال الثاني : قوله تعالى: {لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: ١-٢] السورة مكية ، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : " أحلت لي ساعة من نهار ". ٣- المثال الثالث : قوله تعالى : {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [ القمر : ٤٥] قال عمر ابن الخطاب : كنت لا أدري أي الجمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} .

١۰٥۰٦ تعدد ما نزل في شخص واحد. ١- موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج البخاري عن أنس قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث . قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت : {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [ البقرة: ١٢٥] . وقلت يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن أن يحتجبن ، فنزلت آية الحجاب ، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة ، فقلت لهن : {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم : ٥] فنزلت كذلك . ٢- نزلت آيات في سعد بن أبي وقاص : قال : كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} [لقمان : ١٥] . الآية الثانية : يقول سعد : أخذت سيفاً فأعجبني ، فقلت : يا رسول الله هب لي هذا ، فنزلت سورة الأنفال .15

١۰٧ الفصل السادس : ثوابت في علم أسباب التنزيل

١- إن الآية القرأنية الواحدة لم تنزل إلا دفعة واحدة سواء كانت منفردة أو مع طائفة من الآيات او في السورة كلها . وأنه لم يثبت قط با لا يجوز أن نقول أن الأية الواحدة نزلت مفككة مجزأة لأن هذا يخالف المتواتر . ٢-أن يكون وقوع الحدث ونزول القرأن بشأنه متزامنا ، فهو يشكل المحك الأساسي لمعرفة ارتباط الرواية بالاية كسبب النزول . ۳-إن أقوال الصحابة والتابعين فأنزل الله أو فنزلت الآية أو في نزلت الآية تحتمل التفسير وسبب النزول ولا تدخل في أحد الموضوعين إلا بقرينة . ٤-إن أيات يسألونك ويستفتونك تفيد قطعا أنها مرتبطة بسؤال وقت التنزيل . ٥-إن قرائن أحوال الروايات والنصوص والسياق القرآني هي محور معرفة سبب التنزيل وليس الألفاظ التي قال عنها بعض العلماء كمادة نزل ومشتقاتها أو فاء السببية أو كلمة سبب . ٦-إن الأية قد تحمل أحكاما جديدة بالإضافة إلى حكم الواقعة التي نزل بشأنها قرآن فلا يدل تعدد المواضيع في الآية على عدم كونها سببا في التنزيل . أو أنه يجب أن تتعدد أسباب التنزيل حسب المواضيع فزيادة الجواب عما في سؤال ، أو إضافة أحكام لأمور أخرى غير حكم الواقعة شيء مألوف في القرآن والسنة ولا منافاة لكونه سبب تنزيل أي لا يشترط أن يكون النص مقصورا على الواقعة فحسب ولا يضم إليه أحكاما أخرى . ٧-إن بحث الخصوص والعموم ، وبحث نزول النص قبل الحكم أو بالعكس ، هي من مواضيع أصول الفقة وليست من أسباب التنزيل . ۸-لا يجوز أخذ أقوال العلماء السابقين مسلملت في الموضوع ، فقد ثبت أنهم ذكروا فوائد لأسباب التنزيل وهي ليست كذلك ، وقد ثبت أنهم جعلوا سبب نزول وقع بالمدينة لآية مكية أو بالعكس ، وهذا خطأ ، والصواب أن مثل هذه النقول تدخل في التفسير . ٩-إن الأيات التي نزلت بسبب تتعلق بالأحكام ، أما الآيات التي نزلت ابتداء فتحدثت عن أمور العقيدة ، ووصف مشاهد القيامة ونعيمها ، والنار وأهوالها ، كما تحدثت عن الأمم الغابرة ، وما حل بها ، وتتحدث عن الرسل في أقوامهم ، كما ننتناول الأمور المستقبلة . ١۰-إن موضوع أسباب التنزيل لم يخل من الإشكالات فقد رأينا جانبا منها تمثل في تعدد الروايات ، وآخر في القول بتكرار نزول القرآن تبعا لتعدد هذه الروايات ، وهذا يقتضي من الباحث في هذا الموضوع أن يتحرى الدقة في روايات الأسباب بعد أن تتهيأ له سبل الترجيح والقبول . ١١-إن القول بتعدد الأسباب غير دقيق والصواب تعدد القصص والحوادث وفي هذه الحالة لا بد من الترجيح والتغليب . ١٢-إن القول بتعدد النازل والسبب واحد غير ثابت . ١۳- إن القول بتكرار نزول القأن أو ايات أو سور لا سبيل للأخذ به .16

Sunday, April 11, 2010

Kedah kalah ngan Negeri sepakan penalti...

SANI Anuar Kamsani muncul wira apabila menyelamatkan penalti Mat Sabre Abu untuk memberikan gelaran Piala FA kedua buat Negeri Sembilan selepas 2003 menerusi kejayaan 5-4 dalam penentuan sepakan penalti, mengecewakan Kedah pada final di Stadium Nasional Bukit Jalil, malam tadi. Ia adalah kali keenam pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti dan mengulangi final tahun lalu yang menyaksikan Selangor bergelar juara 4-1 selepas kedudukan terikat 1-1 selepas masa tambahan.

Selepas terikat 1-1 dalam permainan 90 minit, masa tambahan 30 minit gagal memisahkan kedua-dua pasukan selepas jaringan Baddrol Bakhtiar pada minit ke-27 disamakan M Shaffik Rahman pada minit ke-38.

Sebaik sepak mula oleh pengadil R Krishnan, Negeri Sembilan bermula garang dengan V Thirumurugan dikerah menyelamatkan pasukannya di garisan gol, namun Kedah mula menguasai perlawanan dengan melancarkan serangan bertali arus ke kubu yang dikawal Sani Anuar.

Tanpa penyerang, Azlan Ismail yang menjalani penggantungan, Kedah meletakkan tonggak tengah, Baddrol Bakhtiar di tampuk serangan bergandingan dengan rakan dalam skuad kebangsaan, Faizal Abu Bakar.

Langkah itu jelas membuahkan hasil apabila gerakan anak buah Ahmad Yusoff terarah kepada Baddrol dan kegagalan Negeri Sembilan merantainya membawa padah pada minit ke-27 membolehkan Baddrol menyudahkan gerakan satu dua dengan Syafiq Jamal dengan lambungan tenang menerjah jaring ketika Sani Anuar sudah keluar daripada posisinya.

Begitupun, pendahuluan itu tidak bertahan lama apabila barisan Wan Jamak Wan Hassan hanya memerlukan enam minit untuk menyamakan kedudukan apabila penyerang muda, M Shaffik Rahman bertindak solo melepasi kawalan pertahanan dan menolak pantas melepasi penjaga gol, Mohd Helmi Eliza Elias yang gagal menepis kemas.

Kedah terus mengancam pada babak kedua dengan pemain veteran, Shukor Adan menyelamatkan percubaan deras Faizal yang menuju tepat ke gawang dengan menanduk keluar ketika perlawanan memasuki detik sejam.

Selang tiga minit, S Kunanlan pula gagal memanfaatkan hantaran tepat Zaquan Adha Abd Radzak apabila teragak-agak merembat sebelum diterkam Helmi Eliza.

Shukor membuktikan dirinya turut mampu menyumbang di bahagian serangan apabila mendada lambungan pemain gantian M Asyraf Al Jafri tetapi rembatannya tepat ke dakapan Helmi Eliza pada minit ke-74 untuk memaksa permainan dilanjutkan 30 minit lagi.

Thursday, April 1, 2010

Al-muhsinat Al-Lafziah ( المحسنات اللفظية )

ILMU BADI’ (علم البديع )

Ilmu badi' dari sudut bahasa berasal dari kata akar ( بدع الشيء وأبدعه ) dengan makna : ( اخترعه لا على مثال ) benda yang dicipta dengan tidak ada contoh terdahulu. Perkataan ( البديع ) ialah ( المحدث الجيب ) iaitu, sesuatu yang baru yang menakjubkan.

Manakala dari sudut istilah, ilmu badi' adalah ( علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المعنى المراد ) dengan maksud ilmu yang membincangkan cara memperindah ungkapan dengan mengambil kira situasi dan kejelasan makna iaitu, lenggok bahasa tersebut.

Apabila kita kaitkan antara ilmu badi' dengan ilmu-ilmu balaghah yang lain kita akan dapati tugas ilmu badi' sebagai menyempurnakan keilmuan ma'ani dan bayan. Ini kerana kedua-dua ilmu ini memberi tumpuan kepada keelokan zat, sedangkan ilmu badi' pula memberi tumpuan kepada keelokan sifat pada ungkapan. Ilmu ma'ani dan bayan memastikan kefasihan dari segi lafaz dan makna.

Orang pertama yang menemui ilmu ini ialah Ibnu Heram Ibrahim ibn Ali ibn Salmah ibn Mermah. Beliau ialah seorang penyair Ahlul Bait a.s.

Orang pertama yang mengarang kitab tentang ilmu Badi’e ialah dua tokoh besar yang hidup sezaman, yaitu Qudamah ibn Ja’far Al-Katib dan Abdullah ibn Al-Mu’tazz. Sejauh ini, tidak dijumpai orang lain yang mendahului upaya kepeloporan mereka berdua di bidang ini.

Dalam pengantar dalam syarah Al-Badi’iyyah, Shofiyyuddin Al-Hilli mengatakan: “Di antara semua yang disusun oleh Al-Mu’tazz terdapat tujuh belas bab. Tokoh semasanya ialah seorang penulis bernama Qudamah ibn Ja’far. Qudamah telah berjaya menyusun dua puluh bab; tujuh bab di antaranya sama dengan yang disusun oleh Al-Mu’tazz.

Oleh kerana itu, pertambahan beberapa bab yang berbeza di antara mereka mencapai tiga belas bab. Jadi, secara keseluruhan, semua bab yang disusun oleh mereka berdua berjumlah tiga puluh. Setelah itu, tokoh-tokoh yang lain mengikuti mereka dalam upaya penyusunan kitab Al-Badi’e.”

Qudamah ibn Ja’far adalah seorang syi’ah. Ia memiliki sebuah karya berjudul Naqdusy Syi’r, yang lebih dikenal juga dengan nama Naqd Qudamah.

Ilmu badi' amat unik apabila diumpamakan sebagai seorang wanita yang diindahkan dengan barang-barang perhiasan. Ilmu badi' terbahagi kepada dua komponen utama iaitu penghias lafaz ( المحسنات اللفظية ) dan penghias makna ( المحسنات المعنوية ).

.

AL-MUHSINAT AL-LAFZIAH ( المحسنات اللفظية )

Takrifan penghias lafaz adalah : Gaya bahasa yang menjadikan kata-kata lebih indah dan enak untuk didengar dari segi lafaz atau bunyi.

Penghias lafaz ( المحسنات اللفظية ) adalah salah satu komponen utama ilmu badi' salain penghias makna ( المحسنات المعنوية ).

Tujuan Penghias Lafaz Digunakan ( أغراض محسنات اللفظية )

1 - Ia bertujuan mencantikkan lafaz yang digunakan oleh seseorang dari sudut bentuk, huruf, syakal, ayat dan urutan perkataan tersebut yang berbeza ertinya.

Sebagai contoh :

{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ} (55)

سورة الروم

Maksudnya : Dan pada hari (ketika) terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah, bahawa mereka berdiam (dalam kubur) hanya sesaat (saja). Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran).

( Surah Al-Ruum ayat 55 )

.

2 - Memberi kekuatan berhujah dan mempamerkan kemahiran seseorang dalam percakapannya dengan mengambil potongan dari ayat-ayat suci Al-Quran atau potongan dari hadis.

Sebagai contoh yang diambil dalam kitab Muhyiddin Abduzh-Zhahir :

لا عدمت الدولة بيض سيوفه التي يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

Maksudnya : Negara tidak akan menghilangkan pedangnya "yang dengannya ia dapat melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, mukanya menjadi hitam".

.

3 - Penghias lafaz juga bertujuan membina sajak atau puisi indah dan cantik dengan rangkaian kalimahnya yang seimbang, bagus, tidak dibuat-buat, bebas dari pengulangan yang tidak berfaedah.

Sebagai contoh Ats-Tsa'alibi berkata:

الحقد صدأ القلوب ، واللجاج سبب الحروب

Maksudnya : Dengki itu adalah karat hari, dan pertengkaran yang berkepanjangan itu adalah sebab perang.

Penghias-penghias lafaz ini akan diterangkan secara terperinci kemudian.

 

Challenge Me!

Promote This Blog

Visitors

...::Lukluk Baidoa::..